Zapojení ohřívačů

Zapojení kombinovaných ohřívačů a ohřívačů s nepřímým ohřevem

Kombinované ohřívače

mají mimo elektrického odporového vytápění také ohřívací spirálu "had", určenou k napojení na přívod horké vody z kotle pro vytápění. Tyto kombinované ohřívače se mimo topného období používají úplně stejně jako jiné elektrické ohřívače. V průběhu topné sezony, když je v provozu také kotel na zemní plyn, uhlí nebo na dřevo, využívají tyto bojlery k ohřevu užitkové vody horkou vodu z vytápěcího systému (z radiátorů).

Nepřímo ohřívané akumulační ohřívače vody

jsou vhodné k připojení ke kotli ústředního topení pro centrální přípravu TUV. Jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými kotli určenými pro ústřední vytápění - elektrickými, plynovými, olejovými anebo s kotli na pevné palivo. Princip ohřevu spočívá ve výměně tepla mezi horkou vodou z kotle ústředního topení a vodou v nádrži ohřívače. Tato výměna je zprostředkována výměníkem tepla, který má tvar spirály a jeho výkon je charakterizován velikostí výměníkové plochy.