Náklady na vytápění

Aktuální průměrné náklady na vytápění

Hnědé uhlí-----------------------15354,- Kč /rok

Černé uhlí----------------------------------24557,- Kč /rok

Koks-----------------------------------------------------30499,- Kč /rok

Dřevo--------------6795,- Kč /rok

Dřevěné brikety-------------------------21333,- Kč /rok

Dřevěné pelety---------------------16534,- Kč /rok

Štěpka------------------------------------22400,- Kč /rok

Rostlinné pelety------8333,- Kč /rok

Obilí------------------------12026,- Kč /rok

Zemní plyn------------------------------------------28676,- Kč /rok

Propan---------------------------------------------------------------------40682,- Kč /rok

Lehký topný olej---------------------------------------29535,- Kč /rok

Elekt. akumulace----------------------------------------------34950,- Kč /rok

Elekt. přímotop---------------------------------------------------------39127,- Kč /rok

Tepelné čerpadlo---------------14374,- Kč /rok

Centrální zásobování teplem------------------------28571,- Kč /rok