Montáž termostatických ventilů

Povinná instalace termostatických ventilů

Změna zákona č. 406/2000 Sb. provedená zákonem č. 694/2004 Sb. prodloužila lhůtu pro splnění povinnosti vybavit vnitřní tepelná zařízení ze 4 na 6 let od nabytí platnosti zákona č. 406/2000 (tento zákon nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2001).

Pro splnění této povinnosti byla tedy stanovena dostatečně dlouhá doba a pokud to vlastníci budov nebo společenství vlastníků jednotek dosud neučinili, zbývá jim do konce roku 2006 ještě jedno mimo topné období. Nelze proto souhlasit s názorem, že požadavek na instalaci ventilů ještě do konce roku je zcela v rozporu s ustanovením vyhlášky č. 152/2001 Sb. (kde se říká, že plánované práce, které mohou způsobit omezení či přerušení dodávky tepla k vytápění se provádějí mimo topné období).

K další části tohoto dotazu uvádíme, že spotřebiče je nutno vybavit místní regulací tak, aby se dosáhlo zohlednění tepelných zisků z oslunění a vnitřních tepelných zisků. Osazování termoregulačních ventilů v místnostech bez oslunění je nutné pro zohlednění vnitřních tepelných zisků, které jsou ovlivňovány např. počtem osob v místnosti nebo provozem plynových a elektrických spotřebičů. Funkce termostatických ventilů spočívá v omezování dodávky tepla v závislosti na výskytu tepelných zisků, nebo podle požadavku uživatele bytu na snížení vnitřní teploty.

Pro správnou funkci ústředního vytápění je třeba termostatické ventily instalovat na všech otopných tělesech. Nesplnění této podmínky by mohlo být příčinou špatné funkce topné soustavy (přetápění či nedotápění) z důvodů různých hydraulických ztrát.